logo drevitalodkaz na drevené oknáodkaz na plastové oknáodkaz na interiérové dvereodkaz na interiérové dvere
Pre informácie o tovare nás kontaktujte na    038 / 542 6465,     0905 / 205 145  

eurofondy

 

 

Názov projektu

Rozšírenie výroby o novú technológiu

v oblasti spracovanie veľkoplošných

materiálov spojenú s modernizáciou

výroby

Cieľ projektu:

Zavedením novej technológie zvýšiť
konkurencieschopnosť firmy, rozšírenie

výroby o nové výrobky, ktoré doterajšou

technológiou nie je možné vyrábať.

Názov a sídlo prijímateľa:

 

Miesto realizácie:

 

Riadiaci orgán:

 

Internetová stránka:

 

Výška finančného príspevku:

 

Začiatok realizácie projektu:

 

Koniec realizácie projektu:


Fotodokumentácia:

DREVITAL, s.r.o. Topoľčany

 

prevádzka Bošany , Továrenska 10

 

Ministerstvo hospodárstva SR

 

www.economy.gov.sk

 

499 200,-- EUR

 

máj 2010

 

október 2011

 

www.drevital.sk v sekcii eurofondy