logo drevitalodkaz na drevené oknáodkaz na plastové oknáodkaz na interiérové dvereodkaz na interiérové dvere
Pre informácie o tovare nás kontaktujte na    038 / 542 6465,     0905 / 205 145  

Fotovoltaické elektrárne

Fotovoltaické elektrárne

 

fotovoltaická elektráreň

VYUŽITE VÝHODY NOVÉHO ZÁKONA A VYRÁBAJTE SI ELEKTRINU PRE VLASTNÚ SPOTREBU


 

              
Fotovoltaické elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 KWp teraz bez zbytočných papierovaní.      
       

V platnosti od 1.1.2014 je možné inštalovať fotovoltickú elektráreň s inštalovaným výkonom max.10 kWp,ktorej výroba sa nepovažuje za podnikanie. S prevádzkou uvedenej elektrárne nie sú spojené žiadne papierovania,hlásenia výroby,podklady na URSO, na distribúcie, daňový či colný úrad.

Fotovoltická elektráreň bude slúžiť pre výrobu elektriny zo slnečnej energie určenú na spotrebovanie v danom mieste pripojenia. Vyrobenú elektrickú energiu spotrebujete priamo vo Vašom dome, a šetríte tak na dodávkach elektriny z vonkajšej distribučnej siete, čo z dlhodobého pohľadu prinesie nemalé finančné úspory pre Vašu domácnosť. 

   
   
       

 

Zachytávaním slnečných lúčov vo fotovoltických paneloch a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu. Ide o čisto ekologickú výrobu energie.  
Základným stavebným prvkom fotovoltaických solárnych elektrární sú fotovoltaické panely. Doplnené sú o ďalšie komponenty ako solárny menič , ochranné prvky, prípadne akumulátory, merač množstva vyrobenej elektrickej energie a monitoring.  V našich zemepisných šírkach vyprodukuje fotovoltaický systém o inštalovanom výkone 1KWp približne 950 až 1100 KWh elektrickej energie.  Všeobecne platí, že čím je fotovoltaická elektráreň položená južnejšie tým väčšie množstvo energie vyrobý.  Rozdiel produkcie energie medzi juhom a severom našej krajiny je približne 12-15%.